białołeka
Tytuł KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 93 W WARSZAWIE. UWAGA Zamawiający udostępnił Regulamin w wersji .pdf UWAGA Zamawiający zmienił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz treść ogłoszenia o konkursie. UWAGA Zamawiający zmienił załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie UWAGA Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o Konkursie, zmianie ulega warunek udziału w Konkursie UWAGA Zmiana terminów składania prac konkursowych oraz zadawania pytań do konkursu.
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.9.2020.MRO.MLU/K
Rodzaj zamówienia Usługi
Rodzaj postępowania Konkurs
Termin składania ofert upłynął: 2020-03-23 o godz. 16:00
Data otwarcia ofert 2020-03-23 16:01
Faza postępowania Konkurs o wartości powyżej 214 000 euro
Data publikacji postępowania 2020-02-24
Dodatkowe Informacje

Uwaga zmiana terminu składania wniosków

Załączniki:
Załącznik A – poglądowa mapa zasadnicza (PDF). Załącznik B – opinia geotechniczna. Załącznik C –Decyzja nr 13/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 18.03.2019 r.
Załącznik Nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Załącznik Nr 1A – Wzór oświadczenia o zmianie składu zespołu projektowego. Załącznik Nr 2 – Wzór Pełnomocnictwa. Załącznik Nr 3 – Wzór JEDZ (ESPD) w formacie XML. Załącznik Nr 4 – Karta Identyfikacyjna. Załącznik Nr 5 – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Uczestnika konkursu. Załącznik Nr 7 – Istotne Postanowienia Umowy.
Opublikował: mrogacin
Data modyfikacji: 2020-10-30 14:10:32
Historia zmian dokumentu
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...