białołeka
grafika
Rodzina 500+ (nowy okres rozliczeniowy)

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program „Rodzina 500+”), od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, tzw. 500 plus.

Jedną z najważniejszych zmian jest to, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na uzyskiwane dochody rodziny. Oznacza to, że składając wniosek o przyznanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy, nie będzie potrzeby dokumentować sytuacji dochodowej rodziny.

Pozostałe zmiany w programie Rodzina 500+, to m.in.:

 • brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko.                                                
 • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu;                      
 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze;                                               
 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.                                        

Wnioski o świadczenie można składać od:

 • od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową), osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców (Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, parter, sala B) lub przesłać w formie listownej za pośrednictwem poczty.

Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze na Białołęce, Wnioskodawca musi tu mieszkać.

Terminy wypłaty świadczenia                             

Termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu.

 • Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 oznacza ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 30 czerwca 2021 roku.
 • Złożenie wniosku między 1 a 31 maja 2021 roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 31 lipca 2021 roku.
 • Złożenie wniosku między 1 a 30 czerwca 2021 roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Złożenie wniosku między 1 a 31 lipca 2021 roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 30 września 2021 roku.
 • Złożenie wniosku między 1 a 31 sierpnia 2021 roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata do 31 października 2021 roku.

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...