białołeka
grafika
Wydział Inwestycji Drogowych
Naczelnik Violetta Bartoszek
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 216
tel.: 22 44 38 331, 
faks: 22 443 83 12 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych dotyczących inwestycji drogowych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 2. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Dzielnicy w zakresie działania wydziału;
 3. opracowywanie informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycji drogowych ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału;
 4. współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania i prowadzenia drogowych zadań inwestycyjnych;
 5. opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;
 6. pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie poszczególnych elementów wytworzonego majątku przyszłym użytkownikom;
 7. współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
 8. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie opracowywania projektów planów finansowych odnoszących się do inwestycji;
 9. prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem umów dotyczących inwestycji drogowych;
 10. prowadzenie spraw związanych z budową i przebudową na obszarze Dzielnicy parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem, z wyłączeniem budowy i przebudowy ww. obiektów na terenie placów zabaw i parków;
 11. przygotowywanie projektów umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową oraz nadzorowanie procesów inwestycyjnych objętych ww. umowami w zakresie realizacji dróg przez inwestorów w ramach art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, łącznie z przejęciem ich na majątek i przekazaniem do eksploatacji;
 12. prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem umów dotyczących inwestycji drogowych i inwestycji realizowanych przez inwestorów zewnętrznych, w tym egzekwowanie i nadzorowanie usuwania ewentualnych usterek wraz ze sporządzeniem protokołu przeglądu;
 13. opracowywanie projektów planów finansowania budowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...