białołeka
grafika
Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna opiera się na współpracy mieszkańców i Miasta aby wspólnie realizować zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli wraz z sąsiadami lub znajomymi macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby ten pomysł wspólnie z nim zrealizować. Pamiętaj! Miasto nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy - dotacji.

INICJATYWA LOKALNA TO 6 PROSTYCH KROKÓW

Krok I - pomysły na działanie

 

Zastanów się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej. Gdy już zdecydujesz jakie działania checie podjąć, sprawdź czy ma ono charakter zadania publicznego i wpisuje sie w jeden z poniższych obszarów:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Określ wkład własny np. w postaci pracy społecznej, wkład rzeczowy np. materiały budowlane, sadzonki, wkład finansowy.

Sprawdź czy pomysł wpisuje się w strategię oraz jest zgodny z prawem miejscowym (mapa z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzeni w Dzielnicy Białołęka).

Określ czego oczekujesz od Miasta np. zakupu materiałów lub usług, wsparcia organizacyjnego, wypożyczenia sprzętu.

Oszacuj koszt realizacji pomysłu.

Określ kto będzie Was reprezentował w kontaktach z Miastem.

Krok II - przygotowanie wniosku
 

Dla ułatwienia skorzystaj z przygotowanego wzoru wniosku. Wypełnij go i pamiętaj, że wniosek może składać już 2 lub więcej mieszkańców albo reprezentująca Was organizacja pozarządowa. Warto już teraz dołączyć pozostałe załączniki np. oświadczenia, wizualizacje, kosztorysy.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, a odpowiedź otrzymacie nie później niż w ciągu 30 dni. Wnioski na realizację projektów warto składać z wyprzedzeniem np. 2-3 miesiące, aby Miasto miasło czas na zakup materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansach publicznych.

Krok III - ocena wniosku
 

Złożony wniosek będzie oceniany przez odpowiednią komórkę organizacyjną w Urzędzie w zależności od przedmiotu inicjatywy. Oceniane będą:

 • celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej (0-8 punktów),
 • stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego (0-8 punktów) np. załączono kosztorys, harmonogram prac, projekty, mapy, scenariusze etc.,
 • wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego (0-8 punktów),
 • stopień zaangażowania finansowaego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego (0-8 punktów),
 • dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego (0-4 punkty),
 • liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego (0-4 punkty).

Wniosek, który otrzymał mniej niż 24 punkty nie będzie realizowany.

Krok IV - ustalanie szczegółów i podpisanie umowy
  Miasto wraz z mieszkańcami ustalą szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram i kosztorys. Obie strony uzgodnią też treść umowy m.in. okres obowiązywania umowy, świadczenia i zobowiązania każdej ze stron, sposoby komunikacji, odpowiedzialność, kontrola, rozliczenia, tryb rozwiązania umowy i kary umowne.
Krok V - realizacja inicjatywy
 

To właśnie ten moment na który czekali mieszkańcy. Obie strony angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań.

Pamiętaj! wszelkie odstępstwa, zmiany, opóźnienia zgłaszaj na bieżąco.

Krok VI - podsumowanie projektu
 

Po zrealizowaniu inicjatywy mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Miasta przygotowują sprawozdanie. Można skorzystać z przygotowanego wzoru.

Masz pytania? Skontaktuj się z dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej:

Dorota Nowakowska, tel. 22 44 38 334, e-mail:

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...