białołeka
grafika
Odpady komunalne

Od dnia 1 lipca 2019 r. na terenie całej Warszawy obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych. W nowym systemie segregacji odpady, które do tej pory trafiały do pojemnika na „segregowane suche” zostają podzielone na dwie frakcje: papier oraz metale i tworzywa sztuczne. Natomiast odpady, które trafiały do pojemnika „zmieszane”, są podzielone na odpady: „bio” i „zmieszane” - których nie można wrzucić do żadnego innego pojemnika, a nie są odpadami niebezpiecznymi.

System odbioru odpadów do pięciu pojemników jest następujący:

  • papier – naklejka niebieska (czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy),
  • metale i tworzywa sztuczne – naklejka żółta (puste opakowania, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności),
  • szkło – naklejka zielona (puste opakowania szklane, butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach),
  • bio – naklejka brązowa (odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych),
  • zmieszane – naklejka czarna (resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szkło i lustra, tekstylia); do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie udało sią rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Dodatkowo, na terenie nieruchomości należy selektywnie zbierać odpady zielone (szara naklejka na pojemniku bądź szary worek) oraz odpady wielkogabarytowe (pomarańczowa naklejka na pojemniku bądź wyznaczone miejsce w altanie śmietnikowej).

ikony segregacji, szary liść, żółte butelki i puszki, pomarańczowe odpady gabarytowe, czarne worek odpady zmieszane, zielone butelki-szkło, niebieskie papier, w środku brązowe odpady bio - ogryzek

Na prośbę zarządców nieruchomości i mieszkańców, Biuro Gospodarki Odpadami przygotowało naklejki na pojemniki na odpady. Prezentują one podstawowe zasady segregacji. Komplet gotowych do wydruku naklejek jest dostępny na stronie: https://warszawa19115.pl/documents/20184/0/Naklejki_Jak_segregowac+2020-09-03_all_print.pdf/35468dc9-2d1b-4c6b-8a92-2795b5e31b41

Biuro Gospodarki Odpadami przygotowało materiały informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Deklarację można złożyć lub wysłać ją listem poleconym do Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.

Aby złożyć deklarację należy wykonać następujące kroki:

  1. wypełnić deklarację
  2. wydrukować deklarację i ją podpisać. Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem,
  3. złożyć deklarację.

Deklarację należy aktualizować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby mieszkańców, liczby gospodarstw, liczby opóźnień.

Na terenie Dzielnicy Białołęka odbiorem odpadów zajmuje się konsorcjum Partner sp. z o.o., PARTNER Dariusz Apelski i JARPER sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów

Więcej informacji: www.czysta.um.warszawa.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...