białołeka
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy
p.o. Naczelnika Michał Przybylski
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 107
tel.: 22 443 82 36
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do Biura Marketingu Miasta;
 2. stała współpraca z Biurem Marketingu Miasta związana ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa;
 3. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem publikacji Dzielnicy w porozumieniu z Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy – Rzecznikiem Prasowym Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka;
 4. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy poprzez:
  • sporządzanie planu działań promocyjnych wynikających z potrzeb tradycji Dzielnicy i ich realizacja w Dzielnicy w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania tych działań i przekazywania ich do Biurem Marketingu Miasta,
  • wykonywanie działań promocyjnych inicjowanych przez Biuro Marketingu Miasta,
  • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów oraz animacją działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Dzielnicy,
  • koordynację działalności promocyjnej,
  • fgromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej Dzielnicy;
 5. prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną, partycypacją i wzmacnianiem wspólnoty lokalnej w Dzielnicy poprzez m.in.:
  • koordynację działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, udział w pracach podmiotu wspierającego przeprowadzenie budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, organizację głosowań nad projektami, promocję idei budżetu obywatelskiego, nadzór nad realizacją projektów z budżetu obywatelskiego Dzielnicy oraz współpracę z Centrum Komunikacji Społecznej, biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Wydziałami (Zespołami) dla Dzielnicy oraz Jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy w tym zakresie,
  • koordynację zadań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy, prowadzenie akcji informacyjnych w ramach poszczególnych konsultacji oraz współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w tym zakresie,
  • realizację inicjatyw lokalnych, współpracę z Centrum Komunikacji Społecznej w tym zakresie oraz poprzez współpracę z koordynatorem dzielnicowym ds. inicjatywy lokalnej,
  • prowadzenie w zakresie działalności merytorycznej miejsc aktywności lokalnych, w tym domów sąsiedzkich, na terenie Dzielnicy poprzez współpracę z Centrum Komunikacji Społecznej;
 6. aktualizacja i obsługa strony internetowej Dzielnicy;
 7. obsługa fotograficzna imprez i eventów z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy;
 8. prowadzenie kont i profili Dzielnicy na portalach społecznościowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniami promocyjnymi, w tym opracowywanie layoutów, grafik itp.;
 10. zakup i prowadzenie ewidencji materiałów oraz gadżetów promocyjnych, w tym przygotowywanie kalendarzy, kartek świątecznych itp.;
 11. prowadzenie spraw związanych z obsługą i aktualizacją danych na monitorach w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy i wyświetlaczami LED Urzędu Dzielnicy oraz obsługa Warszawskiego Sytemu Powiadomień (19115);
 12. przygotowywanie imprez i konkursów promocyjnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z patronatami Burmistrza Dzielnicy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...