białołeka
grafika
Meldunki

Zameldowanie/wymeldowanie

  1. Zameldowanie w drodze decyzji administracji
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
  3. Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
  4. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
  5. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
  6. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  7. Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania
  8. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
  9. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
  10. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE

Szczgółowe informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-obywatelskie/sprawy-obywatelskie/zameldowanie/wymeldowanie

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...