białołeka
grafika
Wydział Obsługi Mieszkańców

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka Urzędu m.st. Warszawy (w części bezpośredniej obsługi) mieści się na parterze budynku Ratusza w Sali B (stanowiska 20-27). 

Stanowiska bezpośredniej obsługi umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych (załatwianie spraw). Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców nie rozpatrują spraw merytorycznie, a tym samym nie podejmują decyzji merytorycznych.

Obowiązkiem pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców jest:

  • przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji - zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, a po stwierdzeniu poprawności i kompletności składanej dokumentacji - zewidencjonowanie jej i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,
  • udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
  • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw, a także o obowiązujących przepisach i uregulowaniach oraz rozwiązaniach organizacyjnych w zakresie samorządu gminnego,
  • powiadamianie oraz wydawanie za pokwitowaniem przygotowanej przez pracowników merytorycznych dokumentacji.

W Wydziale Obsługi Mieszkańców zostało udostępnione dla interesantów głuchoniemych urządzenie pozwalające na kontakt wideofoniczny z tłumaczem języka migowego (tzw. tłumacz elektroniczny). Urządzenie dostępne jest na stanowisku informacji ogólnej w WOM. Pracownicy WOM i BAiSO pomagają w jego obsłudze i pośredniczą w załatwianiu spraw zgłaszanych przez osoby głuchonieme.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka informuje, że producent dokumentów komunikacyjnych: Prawa Jazdy i Dowody Rejestracyjne udostępnił stronę internetową, która umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji wskazanego dokumentu.

Prawo jazdy pod adresem:

www.kierowca.pwpw.pl

Dowód rejestracyjny pod adresem:

www.pojazd.pwpw.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...