białołeka
grafika
Polityka jakości

Polityka Jakości Urzędu m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której, Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje zadania na podstawie i w granicach prawa.

Podstawowym celem jakościowym wykonywanych zadań jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Warszawy w drodze świadczenia wysokiej jakości usług powszechnie dostępnych.

Miarą poziomu osiągnięcia celu jest deklarowane zadowolenie mieszkańców Warszawy.

Aby osiągnąć podstawowy cel jakościowy, Prezydent m.st. Warszawy, przy pomocy Urzędu m.st. Warszawy, dba o trzy filary Polityki Jakości:

  • relacje z klientami - współdziałanie i wzajemne komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych realizowanymi zadaniami stron,
  • zasoby - zapewnienie właściwych zasobów służących realizacji zadań: ludzi, infrastruktury, mechanizmów funkcjonowania, wiedzy i środowiska pracy,
  • ciągłe doskonalenie - nieprzerwane monitorowanie, analizowanie oraz poprawianie stanu i efektywności posiadanych zasobów.

Prezydent m.st. Warszawy deklaruje swoje osobiste zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia podstawowego celu jakościowego oraz dbałości o realizowanie filarów Polityki Jakości, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.

/-/
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa, dnia 21 grudnia 2006r

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...