białołeka
grafika
Symbole Białołęki

Herb odwołuje się do tradycji i nawiązuje do wydarzeń w historii ziem tworzących Białołękę, a także określa ich cechy charakterystyczne. Dwupolowość herbu powstała z połączenia dwóch starych miejscowości - Tarchomina i Białołęki. Pole zielone ze złotym snopkiem symbolizuje tradycje rolnicze, zaś pole złote z lwem (siła, strategia) symbolizuje miejski charakter.

Snopek pochodzi z herbu Wazów i przypomina, że Białołęka była niegdyś własnością króla Jana Kazimierza. Lew na baszcie, nawiązuje do herbu Prawdzic rodziny Gołyńskich, długoletnich właścicieli Tarchomina i Białołęki. Natomiast topór (narzędzie sprawiedliwości, obrona swobody i wolności) jest herbem Ossolińskich, którzy przyczynili się do rozwoju Tarchomina. Cechy charakterystyczne Białołęki wyrażone zostały również poprzez symbolikę barw heraldycznych:

  • Biały –uczciowość, prawda, pokora i czystość

  • Zielony – nadzieja, radość, honor

  • Złoty – szlachetność, życzliwość, inteligencja

  • Czerwony – odwaga, waleczność

Flaga jest trójsferowa: zielono - złoto - czerwona. Składa się z trzech poziomych pasów jednakowej szerokości. Stosunek szerokości do długości flagi jest równy 5:8.

Sztandar składa się z płata w kształcie kwadratu obszytego złotą frędzlą. Na awersie barwy zielonej umieszczony jest złoty snopek Wazów, nad którym znajduje się haftowany złotem napis "Warszawa-Białołęka". Snopek pochodzi z herbu króla Jana Kazimierza (vasa w jęz. szwedzkim znaczy snopek) i przypomina, że Białołęka była ongiś jego własnością.

Pod snopkiem umieszczona jest złota wstęga z dewizą Gminy "Pro publico bono" (łac. dla dobra publicznego, dla dobra ogółu). Na rewersie barwy czerwonej umieszczony jest biały orzeł mazowiecki. Jest to stylizowany orzeł księcia Siemowita III (1326-81), władcy Mazowsza. Osada o nazwie Białołęka istniała na Mazowszu już w połowie XIII wieku.

Nad głową orła widnieje złota mitra (korona książęca) z podwójnym kabłąkiem, podbita purpurą, zdobiona kamieniami i futrem gronostajowym. Umieszczone w niej jabłko królewskie zwieńczone krzyżem wyobraża kulę ziemską i jest symbolem władzy. Mitra i orzeł mazowiecki przypominają o najstarszych tradycjach książęcego Mazowsza, ostatecznie zjednoczonego z Polską w 1529 roku.

Z obu stron mitry znajdują się dwie daty: 1425 i 1994. Pierwsza z nich przypomina, że Białołęka otrzymała w 1425 roku prawo chełmińskie, natomiast druga data związana jest z powstaniem Gminy Warszawa-Białołęka (19 czerwca 1994 roku) w wyniku nowego podziału administracyjnego miasta stołecznego Warszawy. Głowica sztandaru składa się z tulei i zwieńczenia w postaci czwórgraniastego ostrza, wykonanego z białego metalu.

11 października 2002 o godz. 17:00 z masztu przed ratuszem uroczyście zdjęta została flaga Gminy Warszawa - Białołęka. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warszawa - Białołęka sztandar, herb i flaga Gminy zostały przekazane w depozyt do kościoła NMP Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej. Będzie się tam znajdował do chwili odzyskania przez Gminę Warszawa - Białołęka podmiotowości. Uroczystość przekazania odbyła się podczas Mszy Św. i uczestniczyły w niej ustępujące władze gminy.

Na zakończenie 8-letniego istnienia Gminy Warszawa Białołęka wybity został medal upamiętniający. Na awersie medalu znajduje się ratusz gminy, na rewersie natomiast herb i lata 1994 - 2002. Medal został przyznany tym osobom, które w sposób istotny przyczyniły się do powstania i rozwoju Gminy Warszawa - Białołęka.

Białołęka już jako dzielnica wybiła dwa medale okolicznościowe. Pierwszy medal został wybity w 2009 roku z okazji wbicia pierwszej łopaty pod budowę mostu Marii Skłodowskiej-Curie, ówcześnie zwanego mostem Północnym. Wybito go w nakładzie 100 egzemplarzy i otrzymały go osoby, które przyczyniły się do rozpoczęcia tej ważnej dla Białołęki inwestycji. Na awersie medalu znajduje się wizualizacja mostu, zaś na rewersie jest herb Białołęki.

Z okazji 20-lecia samorządności Białołęki przypadającej w czerwcu 2014 roku, wybity został medal okolicznościowy. Inicjatorem jego wydania był Burmistrz Piotr Jaworski. Awers medalu przedstawia budynek ratusza Białołęki, natomiast na rewersie tradycyjnie znajduje się herb z datami 1994-2014. Medal wręczany był podczas uroczystej sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnym i osobom, które przyczyniły się do rozwoju gminy, a następnie dzielnicy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...