białołeka
grafika
Konta bankowe

* * *

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego. 

* * *

Bank Handlowy w Warszawie S.A

92 1030 1508 0000 0005 5002 1005 wpłaty z tytułu:

 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zajęcia pasa drogowego
 • opłaty za specyfikację przetargową

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu: 

 • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

93 1030 1508 0000 0005 5000 3236 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

02 1030 1508 0000 0005 5000 3031 wpłaty z tytułu:

 • kaucja gwarancyjna
 • wadia

05 1030 1508 0000 0005 5000 3074 wpłaty z tytułu:

 • opłaty komunikacyjne tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne

46 1030 1508 0000 0005 5000 3112 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu:

 • opłaty skarbowe (m.in. zaświadczenia; odpisy z aktu urodzenia /małżeństwa/zgonu; pełnomocnictwa)

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675 wpłaty z tytułu:

 • udostępnianie i sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego,
 • opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

95 1030 1508 0000 0005 5002 1048 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 1030 1508 0000 0005 5000 3016 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za formularz wielojęzyczny

* * *

Informacja dla Urzędów Gmin dotycząca wpłat z tytułu 20% świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminom: wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy nr 18 1030 1508 0000 0005 5000 3228.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...