białołeka
grafika
Urząd Stanu Cywilnego

W siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego można załatwić sprawy:

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

 • Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rejestracja małżeństw

 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
 • Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Rejestracja urodzeń

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Rejestracja zgonów

 • Zgłoszenie zgonu

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 • Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

 • Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

 • Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zmiana imienia lub nazwiska

 • Zmiana imienia
 • Zmiana nazwiska

 

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
tel. 22 443 12 94
tel. 22 443 12 95

Więcej: www.um.warszawa.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...