białołeka
grafika
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Naczelnik Anna Morawska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 232
tel.: (+48) 22 44 38 403
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy i bieżące monitorowanie ich przebiegu;
 2. organizowanie, przy współpracy komisji przetargowych, postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Prezydenta, dotyczącymi zasad organizacji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy poprzez:
  • współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • weryfikowanie materiałów przetargowych składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy,
  • współpracę z komisjami przetargowymi na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, ogłaszania postępowań, zapraszania wykonawców do udziału w postępowaniach i późniejszego rozstrzygania postępowań, prowadzonych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.);
 3. udział w pracach komisji przetargowych i konkursowych;
 4. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych i Biurem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi w Urzędzie Dzielnicy;
 5. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
 6. wprowadzanie ogłoszeń do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych o prowadzonych postępowaniach przetargowych w Urzędzie Dzielnicy i zawartych umowach;
 7. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 8. prowadzenie sprawozdawczości i raportowania z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych;
 9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru zamówień o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Dzielnicy;
 10. sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 11. współpraca z Jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 12. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...