białołeka
grafika
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Naczelnik Joanna Jankowska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 227
tel.: 22 44 38 413
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 3. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 4. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 5. realizacja zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników Urzędu Dzielnicy i innych osób uprawnionych;
 6. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 7. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy;
 8. opracowywanie projektu planu wydatków uchwały budżetowej m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją służby przygotowawczej pracowników Urzędu Dzielnicy;
 11. prowadzenie spraw związanych z krajowymi podróżami służbowymi Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników Urzędu Dzielnicy;
 12. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 13. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 14. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Dzielnicy oraz przeprowadzanie praktycznych warunków ewakuacji z budynków Urzędu Dzielnicy, we współpracy z biurem właściwym ds. bhp i ppoż;
 15. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie;
 16. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem i rejestracją oświadczeń majątkowych i o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 17. koordynowanie ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Dzielnicy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...