białołeka
grafika
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Główny Księgowy Dzielnicy Izabela Olczak
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 2, tel.: 22 44 38 343,
 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • informacja: 22 44 38 400

Ważne!

Od 1 stycznia 2020 r. wymiar i windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej realizowane jest przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Informacja: tel. 19115.

 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. Naliczanie, pobór i windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Księgowość i wstępna windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 3. Księgowość i wstępna windykacja opłat z tytułu dzierżawy, najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów.
 4. Księgowość i wstępna windykacja opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.
 5. Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy.
 6. Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na postawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy.
 7. Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy.
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy, a także sprawozdawczości finansowej Urzędu Dzielnicy jako jednostki budżetowej.
 9. Analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 11. Ewidencja wpłat opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat i kar za wycięcie drzew i krzewów oraz ich rozliczanie z m.st. Warszawą.
 12. Obsługa kasowa Urzędu Dzielnicy Białołęka.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...