białołeka
— wybierz sesję —
XLVII sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - DOKOŃCZENIE OBRAD W DNIU 7.09.2017 r.
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2017
Miesiąc: Lipiec
Data sesji: 2017-07-12

Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

      Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

 

Porządek obrad

XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 12 lipca 2017 roku, godz. 19.00

TRWA PRZERWA W OBRADACH


1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji weskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 234

4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dotyczący ulicy Ku Rzece - druk nr 235

5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dotyczy ulicy Vincenza Belliniego - druk nr 236

6. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wzywające do przywrócenia oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk nr 238

7. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości poszerzenia chodnika przy posesji ul. Odkryta 76/78

8. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie wykonania przejścia i podjazdu dla wózków oraz schodków na wejście z osiedla Malwa 3 na Wał Wiślany 

9. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie postawienia świateł na skrzyżowaniu ulicy Odkrytej z ulicami bocznymi

10. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie postawienia wiaty na ul. Odkrytej na przystanku Hanki Ordonówny I

11. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Berensona do ul. Białołęckiej 

12. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy na ul. Lewandów chodników i odwodnienia

13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej pana Marcina Korowaja - druk nr 239

14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 240

15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 241

16. Projekt uchwały Rady dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na 2017 rok - druk nr 237

17. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/288/10 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 10 października 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka - druk nr 242

18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 233

19. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 30 stycznia i 2 lutego 2017 roku

20. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 2 lutego 2017 roku

21. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2017 roku

22. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2017 roku

23. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 27 lutego i 6 marca 2017 roku

24. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 13 marca 2017 roku

25. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 12 kwietnia, 8 maja i 31 maja 2017 roku

26. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

27. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

28. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Astrowej na odcinku od ul. Skarbka z Gór do ul. Głębockiej - budowa projektowanej KD19

29. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości wykupu gruntów na ul. Geodezyjnej w pasie drogi

30. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Geometrycznej na odcinku od planowanej ul. Siecznej do ul. Internetowej

31. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Cieślewskich

32. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Podłużnej

33. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie kanalizacji, oświetlenia i budowy dróg na ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki

34. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy parkingu P+R Płudy

35. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin

36.  Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Białołęckiej

37. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy bezpośredniego łącznika ul. Kobiałka z ul. Szamocin

38. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Siecznej do ul. Ostródzkiej

39. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy chodników i odowdnienia na ul. Ostródzkiej

40. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Juranda ze Spychowa, budowy sygnalizacji świetlnej w okolicach szkoły podstawowej i skrzyżowania z ul. Ostródzką

41. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy kanalizacji, oświetlenia przejść dla pieszych (ze szczególnym naciskiem na przejście dla pieszych na wysokości przystanku Tomaszew) na ul. Płochocińskiej, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płochocińskiej na odcinku od ul. Modlińskiej do granic miasta

42. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy chodnika na ul. Szamocin

43. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie ciągów pieszych na linii ul. Skarbka z Gór - ul. Ostródzka

44. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przeniesienia latarń ze "środka chodnika" (m.in. na ul. Skarbka z Gór)

45. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości utworzenia nowych stacji Veturilo - róg ulic Berensona/Skarbka z Gór i okolice gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

46. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Czeremchowej - zgodnie z zapowiedzią MPWiK w 2017 powinna powstać kanalizacja w ciągu ul. Czeremchowej

47. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Internetowej

48. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia kruszywem ul. Staropolskiej

49. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie naprawy nawierzchni boiska szkolnego przy szkole przy ul. Kobiałka

50. Informacja Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia i budowy nawierzchni na całej długości ul. Stasinek

51. Interpelacje i zapytania radnych

52. Wnioski i sprawy różne

 

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...