białołeka
— wybierz sesję —
XL sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2014
Miesiąc: Grudzień
Data sesji: 2017-02-10

Porządek obrad
XL sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
w dniu 10 lutego 2017 roku około godz. 8.30


1. Otwarcie obrad

2. Przedstawienie oprzez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Białołęka planowanych w 2016 roku wraz z omówieniem prac nad poszczególnymi zadaniami.

Informacje należy podać na podstawie Uchwały nr XXIV// Rady Dzelnicy Białołękapodjętej w dniulipca  roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na rok 2016.

Prosimy o przedstawienie wyników kontroli w formie prezentacji oraz o udostępnienie jej w wersji papierowej dla Radnych Dzielnicy Białołęka na przedmiotową sesję.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka za rok  przyjęty Uchwałą XXIV/55/2016 Rady Dzielnicy Białołęka podjęta w dniu 4 lipca 2016 roku przewidywał:

1) Kontrola prawidłowości organizacji ruchu na parkingu i wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 355 oraz dostępu rodziców do szatni i pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
2) Kontrola zgodności wydawania racji żywnościowych z zapisami umowy z obowiązującymi przepisami z firmą cateringową w Szkole Podstawowej nr 355.
3) Kontrola legalności i gospodarności wydatkowania środków finansowych Dzielnicy na reklamy i ogłoszenia w prasie lokalnej Dzielnicy Białołęka w latach 2014 - maj 2016.
4) Kontrola prawidłowości działania Zarządu Dzielnicy Białołęka w latach 2013-2015, szczególnie w relacjach z deweloperami działającymi na terenie Dzielnicy Białołęka.
5) Kontrola rozdysponowania środków z funduszu korkowego w okresie od stycznia 2009 do maja 2016 roku
6) Kontrola przyczyn nie oddania do użytku placu zabaw przy filii Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej

3. Dyskusja.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Zakończenie obrad.

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...