białołeka
— wybierz sesję —
XXII sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - zdalny tryb obrad
Kadencja: Kadencja V (aktualna)
Rok: 2020
Miesiąc: lipiec
Data sesji: 2020-07-28

Zapis z transmisji

 

DANE OSOBOWE                                                                                  Druk nr 148
PODLEGAJĄCE OCHRONIE                                                                 z dnia 21.07.2020 r.

Proponowany porządek obrad
XXII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
w dniu 28 lipca 2020 r., godz. 18.00 


1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Wolne wnioski i sprawy różne.
4.   Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 27 maja 2020
      roku.
5.   Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy
      uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy
      Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st.
      Warszawy na 2020 rok - druk nr 144.
6.   Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu
      uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej uchylenia uchwały o przystąpieniu
      do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
      Ekspresowej - druk nr 146.
7.   Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu
      uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy
      Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Krzemiennej pomiędzy ulicami Aleksandra Fleminga
      i Rozewską) - druk nr 145.
8.   Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie
      nadania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy regulaminu - druk
      nr 143.
9.   Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi
      p. ...... na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 147.
10. Zakończenie obrad.

 

*w publikowanych projektach uchwał z druków nr 144 i 147 wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych i adresowych - ze względu na ochronę prywatności.

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...