białołeka
— wybierz sesję —
XX sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja V (aktualna)
Rok: 2020
Miesiąc: marzec
Data sesji: 2020-03-12

Zapis z transmisji

Druk nr 131

z dnia 05.03.2020 r.

Proponowany porządek obrad

XX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 12 marca 2020 r., godz. 16.30

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2020 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok – druk nr 127.
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 126 + autopoprawka druk nr 126A.
 8. Informacja na temat działalności Białołęckiej Rady Seniorów w 2019 roku.
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ulicy Skośnej) - druk nr 124.
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ulicy Lubawskiej) - druk nr 128.
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 125.
 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi  …………… na Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 129.
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ……………  na Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  - druk nr 130.
 14. Zakończenie obrad.
Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...