białołeka
Tytuł Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.89.2019.MLU/PN-b
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2019-10-18 o godz. 11:00
Data otwarcia ofert 2019-10-18 11:30
Faza postępowania Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Data publikacji postępowania 2019-10-03
Załączniki:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, 2. załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (wymagane złożenie wraz z ofertą) 3. załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 4. załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 5. załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (wymagane złożenie wraz z ofertą) 6. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotów,(jeżeli dotyczy, wymagane złożenie dokumentu wraz z ofertą) 7. załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o częściach zamówienia, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie dokumentu wraz z ofertą) 8. załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót, (dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert, do złożenia tego dokumentu wezwie Zamawiający) 9. załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, (dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert, do złożenia tego dokumentu wezwie Zamawiający) 10. załącznik nr 9A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert, do złożenia tego dokumentu wezwie Zamawiający) 11. załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej, (ten dokument Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert) 12. załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy, 13. załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie RODO,(wymagane złożenie wraz z ofertą)
Opublikował: mrogacin
Data modyfikacji: 2019-12-10 12:01:20
Historia zmian dokumentu
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...