białołeka

Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu

Wybierz rok i miesiąc
Liczba znalezionych zamówień: 134
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.73.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa teleskopów i mikroskopów do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części UWAGA zmiana treści SIWZ w zakresie załączników UWAGA zmiana terminu składania ofert UWAGA zmiana treści SIWZ w zakresie załączników 04-02-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.76.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części 02-02-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.75.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa i montaż dygestoria/szafy na odczynniki przeznaczone do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na następujące części 28-01-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.01.2021.MKA/PN -u
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 przy ul. Marywilskiej 65 w Warszawie. 20-01-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.74.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa pomocy do programowania przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części, realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT. 15-01-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.62.2020.MRO/PN-Rb
Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert oraz warunków udziału w postępowaniu i załącznika do SIWZ!! UWAGA Zmiana zapisów SIWZ! UWAGA Zmiana terminu składania ofert 13-01-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.70.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa przyrządów do doświadczeń do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części, realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT. UWAGA zmiana OPZ 07-01-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.67.2020.MRO/PN-u
Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 30-12-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.66.2020.MLU/PN-d
Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert UWAGA zmiana SIWZ oraz OPZ 28-12-2020
Usługi
UD-II-WKŚ.7021.264.2020.RBI
Bieżące utrzymanie 3 szt. toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Magicznej, w Parku Henrykowskim i Parku Picassa. 22-12-2020
1 2 3 4 5
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...