białołeka
grafika
Budapeszt (Budafok-Teteny)

W dniu 18 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Kucę - Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy a XXII Dzielnicą Budapesztu –Budafok – Tétény, reprezentowaną przez Pana Ferenca Karsay  - Burmistrza Dzielnicy –Budafok – Tétény z Budapesztu. Jest to kontynuacja wieloletniej współpracy między miastami partnerskimi, która została nawiązana w 1999 roku. Kluczowymi dziedzinami współpracy na lata 2020-2022 będą m.in.: edukacja, kultura, sport, współpraca urzędów.

W ramach dotychczasowej współpracy organizowane były m.in. obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Dla przykładu w sierpniu 2016 roku młodzież z białołęckich gimnazjów (10 uczniów wraz z 2 opiekunami) brała udział w organizowanym przez Dzielnicę Budafok- Tétény obozie Sumer Camp nad Balatonem. Z kolei w 2017 r. Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zorganizował międzynarodowy obóz letni w Jastrzębiej Górze, w którym poza młodzieżą polską udział wzięlie uczniowie z Niemiec i Węgier.

Na przyszły rok planowane są takie działania jak: zorganizowanie kolejnego obozu letniego dla dzieci z Niemiec, Polski i Węgier, zaproszenie przedstawicieli Dzielnicy Budafok- Tétény do udziału w corocznych obchodach Dnia Węgierskiego na Białołęce.

***

Współpracę z XXII budapeszteńską dzielnicą Budafok-Tétény nawiązano w 1999 roku. Ustalono założenia dotyczące współpracy na polu kultury i sportu, a także omówiono założenia dotyczące wymiany młodzieży w ramach partnerstwa i współpracy gmin bliźniaczych. Dzięki zawartym porozumieniom młodzież z Białołęki od kilku lat wyjeżdża na wymianę do Budapesztu. Celem wymian jest nawiązanie kontaktów, możliwość rozmów i kształcenie zdolności językowych, głównie języka niemieckiego i angielskiego. Węgrzy w Polsce uczestniczą w warsztatach oraz zajęciach sportowych. Wizyty te i nawiązane międzynarodowe przyjaźnie są niezwykle ważne w jednoczącej się Europie. Wielokrotnie również Białołęka gościła delegacje z z XXII dzielnicy Budapesztu Budafok-Tétény. W 2004 goście przyjechali w ramach programu "Przejrzyste ratusze w stolicach krajów wyszehradzkich". Celem wizyty w Ratuszu było zapoznanie się z funkcjonowaniem uruchomionego w tamtym czasie Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka.

Natomiast w 2007 r. goście zapoznali się z zagadnieniami związanymi z oświatą, służbą zdrowia i pomocą społęczną. Ustalono także założenia dotyczące współpracy na polu kultury i sportu, a także omówiono założenia dotyczące wymiany młodzieży w ramach partnerstwa i współpracy gmin bliźniaczych.

***

Dzielnica Budafok-Tétény jest jedną z 23 dzielnic Budapesztu, który jest wielkim ośrodkiem przemysłowym, ośrodkiem handlowo-finansowym. Budapeszt jest również węzłem komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu drogowym, kolejowym, rzecznym i lotniczym, ma najstarsze metro w Europie kontynentalnej. Przez miasto przepływa Dunaj, który dzieli miasto na dwie wyraźnie różniące się części. Dzielnica Budafok-Tétény leży tuż przy rzece i jest peryferyjną dzielnicą miasta, tak jak Białołęka.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...