białołeka
— wybierz sesję —
IV sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja V (aktualna)
Rok: 2019
Miesiąc: styczeń
Data sesji: 2019-01-08

Zapis z transmisji

Druk nr 15
z dnia 27.12.2018 r.

Proponowany porządek obrad
IV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 16.30

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz ustalenia przedmiotu ich działania - druk nr 16
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 17
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 18
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 19
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 20
8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 21
9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 22
10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 23
11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 24
12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 25
13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 26
14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 27
15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 28
16. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 29
17. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 30
18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 31
19. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 31
20. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 33
21. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 34
22. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 35
23. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 36
24. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 37
25. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 38
26. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 39
27. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Statutowej i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 40
28. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 41
29. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 42
30. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 43
31. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie nadania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy regulaminu - druk nr 44
32. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 45
33. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 46
34. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 47
35. interpelacje i zapytania radnych
36. Wnioski i sprawy różne
37. Zakończenie obrad

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...