białołeka
— wybierz sesję —
LIX sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - TRWA PRZERWA W OBRADACH
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2018
Miesiąc: Czerwiec
Data sesji: 2018-06-05

Proponowany porządek obrad        

LIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Sesja zwołana na dzień 16 maja 2018 roku została otwarta 05 czerwca 2018 roku

TRWA PRZERWA W OBRADACH

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdanie z działalności Białołęckiej Rady Seniorów za 2017 rok (punkt zrealizowany podczas I części LVIII sesji w dniu 16.05.2018 r.)
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 12.07.2017 r., 7 i 27.09.2017 r., 10,18 i 24.10.2017 r.,14 i 27.11.2017 r., 12.12.2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  w dniach 12.12.2017 r., 9.01.2018 r., 28.02.2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 28.02.2018 r. i 12.03.2018 r.
 7. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 13.03.2018 r.
 8. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach
  13 i 14.03.2018 r.
 9. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 14.03.2018 r.
 10. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 19.03.2018 r.
 11. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  w dniu.13.04.2018 r.
 12. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  w dniu.17.04.2018 r.
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad usytuowania na terenie
  m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 327
 14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk
  nr 328
 15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 313
 16. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 311
 17. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 326
 18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania
  do składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk
  nr 312
 19. Interpelacje i zapytania radnych
 20. Wolne wnioski i sprawy różne
 21. Zakończenie obrad

 

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...