białołeka
— wybierz sesję —
VI sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2015
Miesiąc: Maj
Data sesji: 2015-05-18

VI sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy online

Porządek obrad

VI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 18 maja 2015 roku, godz. 1700

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 14 kwietnia 2015 roku
 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 40
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za 2014 r. – druk nr 38
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 42
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy sporządzanego w związku z uchwałą nr XCIV/2814/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. – druk nr 44
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Atrakcyjna) - druk nr 39
 9. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie lokalizacji szpitala w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 43
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wnioski i sprawy różne
 12. Zakończenie obrad
Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...