białołeka
— wybierz sesję —
VIII cz. XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2017
Miesiąc: Listopad
Data sesji: 2017-11-27

Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

      Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

Porządek obrad

VIII części XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 27 listopada 2017 roku, godz. 18.30


48. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy chodników i odwodnienia na ul. Ostródzkiej

49. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/109/2017 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na 2017 rok - druk nr 275

50. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie ciągów pieszych na linii ul. Skarbka z Gór - ul. Ostródzka

51. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przeniesienia latarń ze "środka chodnika" (m.in. na ul. Skarbka z Gór)

52. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dotyczącego ulicy Domenica Scarlattiego - druk nr 272

53. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dotyczącego ulicy Arcangela Corellego - druk nr 273

54. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości utworzenia nowych stacji Veturilo - róg ulic Berensona/Skarbka z Gór i okolice gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

55. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Czeremchowej - zgodnie z zapowiedzią MPWiK w 2017 powinna powstać kanalizacja w ciągu ul. Czeremchowej

56. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Internetowej

57. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia kruszywem ul. Staropolskiej

58. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie naprawy nawierzchni boiska szkolnego przy szkole przy ul. Kobiałka

59. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia i budowy nawierzchni na całej długości ul. Stasinek

60. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy ul. Strumykowej w Warszawie - druk nr 256

61. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie opinii na temat wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok - druk nr 270 

62. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Ilony Łąckiej - druk nr 259

63. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Elżbiety Świtalskiej - druk nr 260

64. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnego Waldemara Roszaka - druk nr 261

65. Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...