białołeka
— wybierz sesję —
VII cz. XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2017
Miesiąc: Listopad
Data sesji: 2017-11-14

Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

      Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

Porządek obrad

VII części XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 14 listopada 2017 roku, godz. 18.00

38. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie kanalizacji, oświetlenia i budowy dróg na ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki

39. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy parkingu P+R Płudy

40. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin

41. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Białołęckiej

42. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy bezpośredniego łącznika ul. Kobiałka z ul. Szamocin

43. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Siecznej do ul. Ostródzkiej

44. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy chodników i odwodnienia na ul. Ostródzkiej

45. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Juranda ze Spychowa, budowy sygnalizacji świetlnej w okolicach szkoły podstawowej i skrzyżowania z ul. Ostródzką

46. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy kanalizacji, oświetlenia przejść dla pieszych (ze szczególnym naciskiem na przejście dla pieszych na wysokości przystanku Tomaszew) na ul. Płochocińskiej, bodowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płochocińskiej na odcinku od ul. Modlińskiej do granic miasta

47. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy chodnika na ul. Szamocin

48. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie ciągów pieszych na linii ul. Skarbka z Gór - ul. Ostródzka

49. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przeniesienia latarń ze "środka chodnika" (m.in. na ul. Skarbka z Gór)

50. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości utworzenia nowych stacji Veturilo - róg ulic Berensona/Skarbka z Gór i okolice gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

51. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Czeremchowej - zgodnie z zapowiedzią MPWiK w 2017 powinna powstać kanalizacja w ciągu ul. Czeremchowej

52. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Internetowej

53. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia kruszywem ul. Staropolskiej

54. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie naprawy nawierzchni boiska szkolnego przy szkole przy ul. Kobiałka

55. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia i budowy nawierzchni na całej długości ul. Stasinek

56. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy ul. Strumykowej w Warszawie - druk nr 256

57. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie opinii na temat wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok - druk nr 270

58. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Ilony Łąckiej - druk nr 259

59. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Elżbiety Świtalskiej - druk nr 260

60. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnego Waldemara Roszaka - druk nr 261

61. Interpelacje i zapytania radnych

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...