białołeka
— wybierz sesję —
V cz. XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2017
Miesiąc: Październik
Data sesji: 2017-10-18

Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

      Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

Porządek obrad 

V części XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 18 października 2017 roku, godz. 19.00


28. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

29. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

30. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Astrowej na odcinku od ul. Skarbka z Gór do ul. Głębockiej - budowa projektowanej KD19

31. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości wykupu gruntów na ul. Geodezyjnej w pasie drogi

32. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Geometrycznej na odcinku od planowanej ul. Siecznej do ul. Internetowej

33. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Cieślewskich

34. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Podłużnej

35. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie kanalizacji, oświetlenia i budowy dróg na ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki

36. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy parkingu P+R Płudy

37. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin

38. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Białołęckiej

39. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy bezpośredniego łącznika ul. Kobiałka z ul. Szamocin

40. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Siecznej do ul. Ostródzkiej

41. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy chodników i odwodnienia na ul. Ostródzkiej 

42. Inofrmacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Juranda ze Spychowa, budowy sygnalizacji świetlnej w okolicach szkoły podstawowej i skrzyżowania z ul. Ostródzką

43. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy kanalizacji, oświetlenia przejść dla pieszych (ze szczególnym naciskiem na przejście dla pieszych na wysokości przystanku Tomaszew) na ul. Płochocińskiej, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płochocińskiej od ul. Modlińskiej do granic miasta

44. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy chodnika na ul. Szamocin

45. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie ciągów pieszych na linii ul. Skarbka z Gór - ul. Ostródzka

46. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przeniesienia latarń ze "środka chodnika" (m.in. na ul. Skarbka z Gór)

47. Inofrmacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliowści utworzenia nowych stacji Veturilo - róg ulic Berensona/Skarbka z Gór i okolice gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

48. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Czeremchowej - zgodnie z zapowiedzią MPWiK w 2017 powinna powstać kanalizacja w ciągu ul. Czeremchowej

49. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Internetowej

50. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia kruszywem ul. Staropolskiej

51. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie naprawy nawierzchni boiska szkolnego przy szkole przy ul. Kobiałka

52. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia i budowy nawierzchni na całej długości ul. Stasinek

53. Projekt stanowiska Rady DZielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy ul. Strumykowej w Warszawie - druk nr 256

54. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Ilony Łąckiej - druk nr 259

55. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnej Elżbiety Świtalskiej - druk nr 260

56. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Planu i Budżetu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy radnego Waldemara Roszaka - druk nr 261

57. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/102/2017 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka - druk nr 248

58. Interpelacje i zapytania radnych

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...