białołeka
— wybierz sesję —
III cz. XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV
Rok: 2017
Miesiąc: Wrzesień
Data sesji: 2017-09-27

Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

      Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

Porządek obrad 

III części XLVII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 27 września 2017 roku, godz. 18.30


18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na 2017 rok - druk nr 237

19. Projekt uchwały Rady DZielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi p. B.H. na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 252

20. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 30 stycznia i 2 lutego 2017 roku

21. Przyjecie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 2 lutego 2017 roku

22. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2017 roku

23. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2017 roku

24. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 27 lutego i 6 marca 2017 roku

25. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 13 marca 2017 roku

26. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 12 kwietnia, 8 maja i 31 maja 2017 roku

27. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

28. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 31 maja 2017 roku

29. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Astrowej na odcinku od ul. Skarbka z Gór do ul. Głębockiej - budowa projektowanej KD19

30. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości wykupu gruntów na ul. Geodezyjnej w pasie drogi

31. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Geometrycznej na odcinku od planowanej ul. Siecznej do ul. Internetowej

32. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Cieślewskich

33. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Podłużnej

34. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie kanalizacji, oświetlenia i budowy dróg na ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki

35. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy parkingu P+R Płudy

36. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin

37. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Białołęckiej

38. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy bezpośredniego łącznika ul. Kobiałka z ul. Szamocin

39. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przedłużenia ul. Siecznej do ul. Ostródzkiej

40. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy chodników i odwodnienia na ul. Ostródzkiej

41. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Juranda ze Spychowa, budowy sygnalizacji świetlnej w okolicach szkoły podstawowej i skrzyżowania z ul. Ostródzką

42. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy kanalizacji, oświetlenia przejść dla pieszych (ze szczególnym naciskiem na przejście dla pieszych na wysokości przystanku Tomaszew) na ul. Płochocińskiej, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płochocińskiej na odcinku od. ul. Modlińskiej do granic Miasta

43. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości budowy chodnika na ul. Szamocin

44. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie ciągów pieszych na linii ul. Skarbka z Gór - ul. Ostródzka

45. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie przeniesienia latarń ze "środka chodnika" (m.in. na ul. Skarbka z Gór)

46.Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości utworzenia nowych stacji Veturilo - róg ulic Berensona/Skarbka z Gór i okolice gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

47. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Czeremchowej - zgodnie z zapowiedzią MPWiK w 2017 powinna powstać kanalizacja w ciągu ul. Czeremchowej

48. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Internetowej

49. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia kruszywem ul. Staropolskiej

50. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie naprawy nawierzchni boiska szkolnego przy szkole przy ul. Kobiałka

51. Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie utwardzenia i budowy nawierzchni na całej długości ul. Stasinek

52. Interpelacje i zapytania radnych

53. Wnioski i sprawy różne

 

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...