białołeka
Przekształcenia nieruchomości - ważne informacje
grafika

Białołęka zakończyła wydawanie zaświadczeń o przekształceniu dla osób, które były użytkownikami wieczystymi na dzień 31.12.2018 r.

Osobom, które otrzymały zaświadczenie, a nie złożyły jeszcze zgłoszenia o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej i tym samym skorzystania z bonifikaty od opłaty, przypominamy, że powinny jak najszybciej złożyć ten wniosek, aby skorzystać z bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Jeśli taki wniosek nie został złożony przed 31.01.2020 r., przez osoby, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu do dnia 30 listopada 2019r - osoby te są zobowiązane do zapłaty do dnia 29.02.2020 r. rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości określonej w zaświadczeniu o przekształceniu.

Natomiast osobom, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po dniu 30 listopada 2019 r. ustawodawca dał dodatkowy termin na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej w wymiarze obowiązującym w 2019 roku w przypadku gdy:

  • zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej nastąpiło w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o przekształceniu, oraz gdy
  • wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o wysokości opłaty jednorazowej.

Ważna informacja dla osób, które nabyły w 2019 roku nieruchomości, które zostały przekształcone

Osoby, które w 2019 roku nabyły nieruchomości (udziały we współwłasności nieruchomości np. związane z własnością nabytego lokalu), które to nieruchomości były przedmiotem przekształcenia, są zobowiązane do uiszczenia opłaty przekształceniowej, o ile poprzedni właściciel nie uiścił opłaty jednorazowej za cały okres przekształcenia. Co do zasady osoby te powinny uiścić opłatę roczną w terminie do 31.03.2020 r. W celu uzyskania informacji o wysokości obowiązującej opłaty, należy złożyć wniosek do Urzędu Dzielnicy Białołęka o wydanie zaświadczenia określającego wysokość opłaty i okres uiszczenia. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy nabycia nieruchomości, gdyż informacja o tym fakcie może być jeszcze nieujawniana w księgach wieczystych.

W celu skorzystania z bonifikaty od opłaty przekształceniowej, korzystne jest złożenie jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, wniosku (zgłoszenia) zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z bonifikatą, którego wzór dostępny jest na stronie http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...