białołeka
Rozbudowa szkoły przy Podróżniczej – mamy wykonawcę dokumentacji
grafika

Dzielnica wybrała w przetargu firmę, której zadaniem będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej.

Spośród 8 oferentów, najkorzystniejszą przedstawiło konsorcjum firm: DEMIURG Projekt S.A. i DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Poznania. Konsorcjum zobowiązało się wykonać dokumentację za około 285 tysięcy złotych. Jeśli nie będzie odwołań w ramach tego postępowania, to w lipcu dzielnica podpisze umowę. Od tej pory wykonawca będzie miał 30 dni kalendarzowych na przedstawienie wstępnej koncepcji architektonicznej kierunku rozbudowy szkoły, z minimum trzema wariantami rozwiązań. To pierwszy z trzech etapów realizacji tego zamówienia.

Po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie mógł przystąpić do etapu szczegółowego projektowania. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m.st. Warszawy zatem projektant będzie musiał uzgodnić koncepcję z Zamawiającym i konserwatorami zabytków, aby powstała kompletna, wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Etap ten obejmuje również uzyskanie wszystkich zgód, w tym decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i powinien zakończyć się najpóźniej do 10.12.2020 roku.

Ostatni etap, z prawem opcji, zakłada że Konsorcjum będzie pełniło nadzór autorski (za kwotę nieco powyżej 21 tys. zł) w trakcie realizacji robót budowlanych do ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Co będzie rozbudowywane?

Budynek powstał w latach 50-tych XX wieku. Zaprojektowano dla 320 uczniów, ale obecnie w szkole uczy się 654 uczniów na dwie zmiany. Aby zapewnić dobre warunki nauki dla minimum 750 uczniów, konieczna jest rozbudowa w zakresie części:

  • dydaktycznej, w tym m.in.: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie,
  • sportowej, w tym m.in.: sala gimnastyczna z możliwością podziału na trzy części (boisko o wymiarach 40x20 m),
  • administracyjnej,
  • ogólnego przeznaczenia, w tym m.in. biblioteka z czytelnią oraz czytelnią multimedialną, świetlica,
  • higieniczno-sanitarnej i gospodarczej,
  • wejściowej budynku (hol wejściowy do uwzględnienia przynajmniej w jednym wariancie koncepcji architektonicznej).

Realizacja robót budowlanych jest planowana na lata 2021-2023.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...